Elevarbeid – Olivers kjøkken

Multimodale tekster og film kan egne seg godt til å dokumentere læringsarbeid.