Elevarbeid – Helsedirektoratets nøkkelråd

Digital teknologi gjør det mulig for elever å vise sin kompetanse på varierte måter.