Overflate- eller dybdelæring?

Høsten 2020 kommer det nye læreplaner. De nye planene har fokus på dybdelæring. Utdanningsdirektoratet definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Elevene våre må kunne reflekterer over egen læring og bruke det de har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. 

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Definisjon av dybdelæring

Utdanningsdirektoratet definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at elevene reflekterer over egen læring og bruker det de har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan forstår du dybdelæring på din skole? Diskuter med kollegaer.
  2. På hvilken måte jobber du i dine fag, som bidrar til dybdelæring?
  3. Noen ganger kan vi få frem flere gode ideer ved å benytte metoden negativ brainstorming. Vi foreslår følgende spørsmål: Hvordan kan man jobbe for å hindre dybdelæring? Gå i grupper på fire. Hver av dere skriver ned så mange forslag som mulig på tre minutter. Del med gruppen. Ta ett og ett forslag, og kom med forslag som kan snu disse til noe som positivt bidrar til dybdelæring.
  4. Ta utgangspunkt i punkt 3. Rekkeframlegg: Hvordan ønsker du å jobbe med dybdelæring fremover?
  5. Hvordan kan vi organisere arbeidet med opplæringen for å få bedre tid til dybdelæring?

 

Videre arbeid

For videre arbeid med dybdelæring, se film og flere refleksjonsspørsmål her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stottemateriell-til-overordnet-del/film-dybdelaring/