Logopedarbeid med nettbrett

«Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.»

-Læreplanverket

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Tilpasset opplæring og samarbeid mellom skole og hjem

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan tenker du at denne pedagogen utnytter mulighetene teknologien gir i en hverdag med stramme rammebetingelser (1/2 time per elev annenhver uke)?
  2. På hvilken måte benytter du selv muligheten teknologi gir for tilpasset opplæring og samarbeid med foreldre? Del eksempler fra praksis med kollegaene dine.
  3. Hva tar du med deg fra filmen? Ble du inspirert til å benytte mulighetene teknologi gir på en ny måte? Hva gjør du allerede i morgen?

Videre arbeid

Se Utdanningsdirektoratets ressursside om tilpasset opplæring her.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen har utarbeidet en nyttig ressursside. Les mer her.