Fagsamtale med nettbrett på ungdomsskole

«Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.»

– Læreplanverket

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Vurdering for læring

Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan tenker du at denne pedagogen utnytter mulighetene teknologien gir til å drive god vurderingspraksis?
  2. På hvilken måte benytter du selv muligheten teknologi gir for vurdering, læring og samarbeid? Del eksempler fra praksis med kollegaene dine.
  3. Hva tar du med deg fra filmen? Ble du inspirert til å benytte mulighetene digital teknologi på en ny måte?

Videre arbeid

Se Utdanningsdirektoratets materiell om Vurdering for læring.