Arbeid med eventyr på barneskole

«Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.»

Læreplanverket

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Undervisning og tilpasset opplæring

«Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.»

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvilke variasjonsmåter bruker læreren i denne filmen for å nå den enkelte elev?
  2. Hva ser du av elevmedvirkning i filmen? Del med en kollega.
  3. Tenk på dagen du har hatt i dag. Fortell en kollega hva du er spesielt fornøyd med knyttet til varierte arbeidsmetoder og tilpasset opplæring.
  4. Se på din plan for undervisning i morgen. Kan du bruke elementer fra denne filmen i din plan for morgendagen? Diskuter og få innspill fra en som jobber innenfor samme fagområde, men på et annet trinn.

Videre arbeid

Les Overordnet del av læreplanen, kapittel 3.2 om tilpasset opplæring her.

Se mer om læring, trivsel og tilpasset opplæring her.