Aktivt skapende elever

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.»

Læreplanverket

 

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva krever det av deg som lærer om du skal legge opp til elevaktiv undervisning lignende det vi ser i denne filmen?
  2. Hvordan kan man jobbe for å få til elevaktiv undervisning hvor det er læringen og ikke selve aktiviteten som er i fokus?
  3. Vil du si at elevene i denne filmen lærer med teknologi eller av teknologi?

Videre arbeid 

Spørsmål fra støttemateriellet Udir har laget til Overordnet del:

Opplæringen skal gi muligheter for å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.
– Hvordan jobber vi med dette i dag?
– Hvordan ønsker vi at det skal være fremover?

Les Overordnet del av læreplanverket, kapittel 1.4 her.