Tieto – Registrere fravær

Filmen viser hvordan du som forelder registrerer fravær i Tieto-appen.