Ergonomi og fysisk aktivitet i skolen – Fysisk aktivitet